Home 2021 2021 Irodalmi pályázat

2021 Irodalmi pályázat

by admin
0 comment

Szülőföldem, Kárpátalja – szépirodalmi pályázat

Pályázatunk célja, hogy a kárpátaljai magyarok életéről vers vagy prózai formában betekintést kapjunk az ott élő emberek életről, történelmi és helyi tényekről.

Olyan kárpátaljai magyar 10-18 éves pályázók jelentkezését várjuk, akik a feladat egyedülálló jelentőségét és megtiszteltetését érzik. A dolgozatokban külön értékelnénk, ha olyan kutatásokat, emberi történeteket, történelmi és helyi tényeket foglalnának bele, ami eddig még ismeretlen illetve kevésbé ismert, nem publikált anyagot dolgoz fel. A műnekszöveghűségen túl szellemi és esztétikai értékeit is közvetítenie kell.

A pályamunkákat tartalmazó Word-dokumentum (doc vagy docx kiterjesztésű) címében a pályázó nevét és a mű címét is fel kell tüntetni. A dolgozatot terjedelme 1500 és 3000 leütés között kell hogy legyen és elektronikusan kell benyújtani a gyermekekert11palyazat2021@gmail.com e-mail címre, „Szülőföldem, Kárpátalja – szépirodalmi pályázat”tárgymegjelöléssel. A fájl neve egyezzen meg a mű címével.

Az e-mail-ben kérjük adja meg pontos elérhetőségetrövid bemutatkozással és portréfotóval együtt.

Egy pályázó egy pályamunkával jelentkezhet és a szerző a pályázat beküldésével felelősséget vállal, hogy a beküldött pályamű saját szellemi terméke.

Beadásának határidő: 2022. febr. 28.

A műveket az alapítvány tagjaiból és által felkért személyekből álló zsűri bírálja el, eredmény hirdetéspedig várhatóan 2022. március 15-én lesz. Minden nyertest elektronikusan (e-mailben) értesítünk. A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!

A nyertes műveket honlapunkon tesszük közre az eredményhirdetés után.

A díjak a következők:

1. helyezett: Elismerő oklevél + 100.000,-Ft

2. helyezett: Elismerő oklevél + 70.000,-Ft

3. helyezett: Elismerő oklevél + 50.000,-Ft

A díjak készpénz/utalvány formájában kerülnek kiosztásra.

A kiíró a változtatás jogát fenntartja – a meghirdetettektől eltérően is dönthet. Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.

A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a pályázaton saját írásaival vesz részt, melyek saját szellemi termékei, a felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát. Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

Kapcsolat: Dr. Surányi Ilona – kuratóriumi elnök (a fenti e-mail címen)

You may also like